Deutsch English Pycckий

Polski Português Magyar

Hrvatski Românã slovenčina

 

© Admeda Arzneimittel GmbH 2002

Propycil® 50
(Propylthiouracilum)
tablety


Drzitel rozhodnutí o registraci
Admeda Arzneimittel GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 77,
22085 Hamburg, SRN
www.admeda.de


Výrobce
Haupt Pharma Berlin GmbH,
D-12347 Berlin, SRN


Slození
Léčivá látka: propylthiouracilum 50 mg v 1 tablete
Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný skrob, koloidní kysičnik křiemicitý, povidon, přiedbobtnalý skrob, magnesium stearát


Indikační skupina
Thyreostatikum


Charakteristika
Propylthiouracil tlumí tvorbu hormonü ve stítné zláze, snizuje tedy její cinnost.


Indikace
Propycil 50 se pouzívá při zvýsené cinnosti stítné zlázy, spojené se zvýsenou tvorbou hormonü.
Přípravek mohou uzívat dospelí, deti od 6 let i mladiství.


Kontraindikace
Propycil 50 se nesmí pouzívat, jestlize se u Vás jiz dříve po propylthiouracilu vyskytla porucha bílé krvetvorby anebo poskození jater. Nemocní s jiz existujícími zmunami krevního obrazu, se zvýsením ursitých jaterních enzymü (transamináz) a se zvýsením enzymü, které ukazují na zhorsený odtok zluči, mohou přípravek uzívat jen za pečlivého lékařského dohledu.
V tehotenství je rovnez nezbytný lékařský dohled. Musí se uzívat co nejnizsí účinná dávka Propycilu 50, aby se předeslo potratu nebo snízené funkci stítné zlázy a rozvoji strumy novorozence. Toto se týká celého období tehotenství, zejména 10. az 14. týdne, kdy začíná hormonálníprodukce stítné zlázy nenarozeného dítete.
Uzívá-li matka Propycil 50 v dobe kojení, není třieba kojení přerusit, protoze koncentrace v mléku dosahuje nejvýse desetinu hodnoty koncentrace látky v krvi matky. Vzhledem k tomu, ze byla ojedinele pozorována snízená funkce stítné zlázy dítete, je nezbytné novorozence peslivu sledovat, eventuelne přerusit kojení. Je vzdy nutné se řídit radou lékaře.
Kombinace Propycilu 50 a hormonu stítné zlázy v tehotenství a při kojení se nedoporučuje.


Nezádoucí účainky
Mezi závazné, ale vzácné nezádoucí účainky patří útlum bílé krvetvorby (agranulocytóza), při níz můze dojít i k tezké komplikaci - otrave krve (sepsi).
Pomerne často dochází k poklesu počtu bílých krvinek, ale bývá to bez jakýchkoli projevů onemocnení.
Mezi občas se vyskytující nezádoucí účinky patří: svedivá vyrázka, zaludeaní obtíze, bolesti v kloubech bez známek zánetu, u novorozenců vznik volete (strumy).
Velice vzácne a jen při vyssích dávkách se můze vyskytnout: zánet jater spojeny se zánikem jaterních bunek, přechodné váznutí odtoku zluče, reakce z přecitlivélosti, léková horečka, zvetsení mízních uzlin a snízení počtu krevních destiček.

Ojedinele se mohou objevit poruchy nervů a svalů, kloubní zánety, poruchy chuti a čichu, cévní zánety, zaludeční nevolnost, zvracení, závrate, poruchy červené krvetvorby, zánetlivé onemocnení plic, otoky nohou, vypadávání vlasů a nekterá onemocnení celého tela (jako lupus erytematodes, periarteritis nodosa).
Při léčbu se můze zvetsit vole (struma).
Behem léčby budete muset podstupovat opakované kontroly funkce stítné zlázy, pravidelné kontroly krevního obrazu, nekterých jaterních hodnot a enzymů, ukazujících snízený odtok zluči.
Při případném výskytu nezádoucích úsinkü nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalsím uzívání Propycilu 50 porad'te se svým lékařem.

Interakce
Účinky Propycilu 50 a účinky jiných současne uzívaných léků se mohou
navzájem ovlivňovat. Vás lékař by proto mel být informován o vsech
lécích, které v současné dobe uzíváte, nebo začnete uzívat, a to jak na
lékařský předpis, tak i bez nej.
Současné uzívání thyroxinu snizuje příjem Propycilu 50 stítnou zlázou a
vyzaduje proto zvýsení dávek Propycilu 50.
Současné uzívání jódu nebo předchozí uzívání přípravku s jódem či
rentgen-kontrastní látky mohou snizovat účinek Propycilu 50 a tak oddálit nástup normální funkce stítné zlázy.
Při léčbe Propycilem 50 a současném uzívání propranololu nebo derivátů kumarinu je vetsinou třeba úprav jejich dávkování.


Dávkování a způsob pouzití
Dávkování Propycilu 50 je velice individuální a musí je pro kazdého
pacienta lékař ursit. Jeho předpis je třeba dodrzovat a jím doporučené
dávkování svévolne nemenit.
Dospelí a deti starsí 10 let uzívají jako úvodní dávku obvykle 3x denne 1 1/2 az 2 tablety.
V teIkých případech a po pozití jódu můIe být nezbytné podání vyssí
úvodní dávky (6 aI 12 tablet denne rozdelených do 4 az 6 dílčích dávek).
Udrzovací dávka je 1/2 az 3 tablety denne.
Detem mezi 6. a 10. rokem veku se podává jako úvodní dávka obvykle
1 az 3 tablety denne a pozdeji 1/2 aI 1 tableta denne.
Tablety se polykají celé, nerozkousané, v dobe hlavních jídel a hojne se zapíjejí tekutinou.
Jestlize jste opomneli vzít dávku Propycilu 50, pokračujte v obvyklém
doporučeném dávkování, ale nenahrazujte vynechanou dávku!
Délku uzívání přípravku Propycil 50 určuje vzdy lékař podle závaznosti
onemocnení.


Upozornení
K vymizení určitého druhu bílých krvinek (agranulocytóza) můze dojít
behem nekolika hodin. Příznaky agranulocytózy jsou: horečka, únavnost, zánet krčních mandlí a sliznice dutiny ústní. Pozorujete-li tyto příznaky, obraEte se rychle na nejblizsího lékaře.
Předávkování
V případe podezření, ze byl Propycil 50 uzit ve vetsím mnozství, nez bylo přiedepsáno, vyhledejte ihned lékaře a porad'te se s ním.
Předávkování vede k projevům snízené funkce stítné zlázy. To se
projevuje vseobecnou slabostí, snadnou unavitelností, nesnásenlivostí
chladu, mrazením, nemozností pocení, ztrátou zájmů o beznou denní
činnost, obtízemi při soustředuní a přírůstky telesné hmotnosti. Můzete
pozorovat i bolesti srdce, poruchy prokrvení, dusnost, revmatické obtíze
(bolesti končetin) a pocit necitlivosti v prstech.
Chronické předávkování (dlouhotrvající) vede ke vzniku strumy.
Pozorujete-li tyto příznaky, informujte o nich urychlene svého lékaře.

Varování
Propycil 50 nesmí byt pouzíván po uplynutí doby pouzitelnosti vyznačené n a obalu.
Přípravek musí byt uchováván mimo dosah detí!

Balení
20 nebo 100 tablet

Datum poslední revize
17.12.2003